Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy: 74 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Led cuộn 5m trong ống nhựa
Led cuộn 5m trong ống nhựa, 12v,

Thêm vào giỏ
Led thanh 7020
Thanh led 7020

Led thanh 7020

15,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Nguồn điện 5V-60A tốt
Nguồn điện 5V-60A

Thêm vào giỏ
Mạch BX X-U2
mạch BX X-U2

Mạch BX X-U2

130,000VNĐ

Thêm vào giỏ

led hắt 4 bóng 5054
led hắt 4 bóng 5054

Thêm vào giỏ
Module ma trận P10 3 màu ngoài trời chip lớn
Module ma trận P10 3 màu ngoài trời chip lớn

Thêm vào giỏ
Mạch hào quang
Mạch hào quang

Mạch hào quang

150,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Mạch điều khiển RGB nhỏ
Mạch điều khiển RGB nhỏ

Thêm vào giỏ

Nguồn điện 12v-30A chống mưa
Nguồn điện 12v-30A chống mưa

Thêm vào giỏ
Mạch BX5U1
Mạch BX5U1

Mạch BX5U1

320,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Mạch BX5u2
Mạch BX5U2

Mạch BX5u2

420,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Mạch BX5U0
Mạch BX5u0

Mạch BX5U0

220,000VNĐ

Thêm vào giỏ