Chủ sở hữu

LED BÌNH NGUYÊN

Uy tín làm nên thương hiệu

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr Vấn

  ĐT: 0934786998

  Email: ledbinhnguyen@gmail.com

 • DOWLOAD


  Ledsign 2018

  https://www.mediafire.com/file/sershkhtcdhq1uz/LEDSign_2018.zip/file

  Phần mềm fullmini V6.0 bản mới nhất

  https://drive.google.com/file/d/1Ui6MPyU0q5SweCC6d48RIWSHr5h6S0xl/view

  Ledshowtw 2015

  http://www.mediafire.com/download/z9r5wct8qn2d26u/LedshowTW2015(15.01.23.00).rar

  Dowload LedshowTW2017, LedshowTW2018 vào trang web của hãng

  http://www.onbonbx.com/download/software/LedshowTW

  http://www.mediafire.com/file/qadxcogbs7hjqr5/LedshowTW2017%252819.08.20.00%2529.zip/file

  USB serial CH341 dùng cho RS232

  http://www.wch.cn/downfile/65

  PL2303 dùng cho cổng USB-TTL

  http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_11_0.zip

  Phần mềm led HD 2014

  http://www.mediafire.com/download/dms564id1zf98w1/HD2014_V1.01.95.rar

   

  Phần mềm điều khiển led ma trận wifi

  http://www.mediafire.com/download/xo3791o1xx9jkh4/XShow_Setup_5.0.5.5+%282%29.rar

  Phần mềm ma trận HD

  http://www.mediafire.com/download/roxb0xlii5n7pil/HD2014_V2.0.122.rar

  Phần mềm Led màn hình listen 2017

  http://www.mediafire.com/file/a5o429fr8eoax6u/LED+Player6.0+V6.1.4%29.rar

  LED FULL Q1-75

  https://drive.google.com/file/d/1Yhe8B_QmeP2Y3b_dtO47Vy2Bx7j1_PzP/view

  Led fullmini của Ledsign

  https://drive.google.com/file/d/0B_BIDaTiF055OTA4eldGRTlDbWc/view

  phần mềm led fullminiX V3.2 2020

  https://drive.google.com/file/d/1X33gTU_BrO_EgHCu4248Z19imwWLY4D9/view

  Led Mplayer 2.0.0.0620

  https://www.mediafire.com/file/hmfdxwyrzenvjze/Led+MPlayer+Setup+V2.0.0.20170620.exe

  Phần mềm one full fast

  https://drive.google.com/open?id=1LmJABBeb36dExdA1UK-PYxxcyxrKUmJJ

  Phần mềm cho card phát hãng ONBON. LedshowTV2018

  http://www.mediafire.com/file/cpb8ud9ynhx6kne/LedshowTV_2018_V18.5.11.0_.rar/file

  Phần mềm nháy theo nhạc Ledsign Music ledsign

  https://drive.google.com/file/d/0B_BIDaTiF055NkNfNWdqaHNvejg/edit

  Phần mềm HD2018 

  http://huidu-cn.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/HD2018%20V1.0.17.4.exe