DOWLOAD


Ledsign 2018

https://www.mediafire.com/file/sershkhtcdhq1uz/LEDSign_2018.zip/file

Phần mềm fullmini V6.0 bản mới nhất

http://www.mediafire.com/file/1sed7e610qotjtr/fullmini_V6.1.rar/filehttp://www.mediafire.com/file/1sed7e610qotjtr/fullmini_V6.1.rar/file

Ledshowtw 2015

http://www.mediafire.com/file/4ab7bbc34yn56nq/ledsign_2015_v_3.7.exe/file

Dowload LedshowTW2017, LedshowTW2018 vào trang web của hãng

http://www.onbonbx.com/download/software/LedshowTW

http://www.mediafire.com/file/qadxcogbs7hjqr5/LedshowTW2017%252819.08.20.00%2529.zip/file

USB serial CH341 dùng cho RS232

http://www.wch.cn/downfile/65

PL2303 dùng cho cổng USB-TTL

http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_11_0.zip

Phần mềm led HD 2014

http://www.mediafire.com/download/dms564id1zf98w1/HD2014_V1.01.95.rar

 

Phần mềm điều khiển led ma trận wifi

http://www.mediafire.com/download/xo3791o1xx9jkh4/XShow_Setup_5.0.5.5+%282%29.rar

Phần mềm ma trận HD

http://www.mediafire.com/download/roxb0xlii5n7pil/HD2014_V2.0.122.rar

Phần mềm Led màn hình listen 2017

http://www.mediafire.com/file/a5o429fr8eoax6u/LED+Player6.0+V6.1.4%29.rar

LED FULL Q1-75

https://drive.google.com/file/d/1Yhe8B_QmeP2Y3b_dtO47Vy2Bx7j1_PzP/view

Led fullmini của Ledsign

https://drive.google.com/file/d/0B_BIDaTiF055OTA4eldGRTlDbWc/view

phần mềm led fullminiX V3.2 2020

https://drive.google.com/file/d/1X33gTU_BrO_EgHCu4248Z19imwWLY4D9/view

Led Mplayer 2.0.0.0620

https://www.mediafire.com/file/hmfdxwyrzenvjze/Led+MPlayer+Setup+V2.0.0.20170620.exe

Phần mềm one full fast

https://drive.google.com/open?id=1LmJABBeb36dExdA1UK-PYxxcyxrKUmJJ

Phần mềm cho card phát hãng ONBON. LedshowTV2018

http://www.mediafire.com/file/cpb8ud9ynhx6kne/LedshowTV_2018_V18.5.11.0_.rar/file

Phần mềm nháy theo nhạc Ledsign Music ledsign

https://drive.google.com/file/d/0B_BIDaTiF055NkNfNWdqaHNvejg/edit

Phần mềm HD2018 

http://huidu-cn.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/HD2018%20V1.0.17.4.exe

Phần mềm HD 2020

http://huidu-cn.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/hd2020%20v1.1.0.2.exe

phần mềm Q1 PRO 3.0.3

http://www.mediafire.com/file/hfw6qydt5kl29mb/Led+MPlayer+Setup+V3.0.3.exe/file