select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002982' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002982' and t_pro_group_product.group_id IN ('7620') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
LED LIỀN DÂY 11 items - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LED BÌNH NGUYÊN

Chủ sở hữu

LED BÌNH NGUYÊN

Uy tín làm nên thương hiệu

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr Vấn

  ĐT: 0934786998

  Email: ledbinhnguyen@gmail.com

 • LED LIỀN DÂY

  Xắp sếp theo:
  F8 full tự nháy 8206

  LED Liền dây senyang

  F8 full color chip 8206 tự nháy
  F8 full color chip 9883

  F8 full color chip 1903 ngoài trời
  F8 full color chip 1903 ngoài trời


  F8 full color chip 6803 14 chân
  F8 full color chip 6803 14 chân

  Led F8 7 màu
  Led F8 bảy màu

  Led f8 full color 6803 ngoài trời
  led F8 full color

  Led đúc f8 đục
  Led F8 đầu đục 8mm đế bọc nhựa 12mm


  Led đúc F7
  Led đúc F8 đầu 8mm đế 12mm

  LED đúc F5
  Led đúc F5 đầu 5mm đế 9mm

  Led ruồi - led liền dây 5mm
  led ruồi - led liền dây 5mm