Neon led

Giá 30VNĐ
Số lượng

NEON LED 12V 8-10W/m

-  Cuộn 5m trắng đỏ 260k, màu khác 300k

- cuộn 50m trắng đỏ 2400k, màu khác 2700k