MẠCH ĐIỀU KHIỂN

mạch X4W điều khiển ma trận bằng wifi

Giá 650,000VNĐ
Số lượng

mạch X4W điều khiển ma trận bằng wifi

Dùng card X-Wifi sử dụng kết nối bằng Wifi, ưu điểm: khoảng cách kết nối xa (100m) không cần dùng dây dẫn hoặc usb, có Pass riêng để quản lý chương trình.Có 3 seri X2W; X3W và X4W tương ứng 2, 3 và 4 hàng các loại module 1 màu, 3 màu.