LED LIỀN DÂY

F8 full color chip 8206 tự nháy

Giá 2,800VNĐ
Số lượng

Ưu điểm:

Chết 1 bóng không ảnh hưởng đến các bóng đằng sau.

Dây 50 con, 4 dây, điện áp 5V