LED HẮT ÂM CHỮ

LED MODUL 3 BÓNG 3528

Giá 1,100VNĐ
Số lượng

LED hắt âm chữ loại nhỏ 36x09 sử dụng bóng 35x28 dùng để hắt các chữ có kích thước nhỏ.

LED hắt modul 3 bóng 3528 vàng

LED hắt modul 3 bóng 3528 đỏ

LED hắt modul 3 bóng 3528 xanh lá

LED hắt modul 3 bóng 3528 xanh dương