LED HẮT ÂM CHỮ

LED MODUL 3 BÓNG 5730 ánh sáng mạnh

Giá 1,100VNĐ
Số lượng

Led hắt âm chữ modul 3 bóng 5730 cho ánh sáng mạnh, không bị đốm chữ, tiết kiệm bóng, chất lượng lâu dài